Sammenhængende bevægelse som ved svejsning om rør.mp4