Per og Besa flytter klodser med en ABB robot med 7 akse hos EUC Syd i Sønderborg.mp4