18 Afvikling af SIS rutine (Service Informations System)