Array 5 femkanter

Vi skal nu få robotten til at tegner 5 stk. femkanter på papiret.
Alle 5 femkanter skal tegnes med samme base system, men de 5 femkanter skal være forskudt 60 mm. i Y.
Robotten skal ”hente” sine 5 forskydninger i et array.
Forskydningen fra arrayet kan den kopierer over i det punkt, der bruges i femkantprogrammet.