Cirkulær kørsel

Sådan for du robotten
til og lave
cirkulære bevægelser