Eksempler på brug af hjørneafrundings kommando (ACCURACY)