Få vist register værdier på TP panel (IF panel)

Konfigurer en knap i IF panelet som viser værdien af register ”reg_x”