Generics

Demo af eksemplerne IntStak, ObjectStak, GenericStak og ConstrainedGeneric