Robot søg (X MOVE)

I efterfølgende videoklip vises hvordan programmet ”u12robot_sog”
virker.