TIA 15 1 start exe installation.mp4

TIA 15.1 installation. Kopier filerne til din PC eller USB.
Installer ved klik på start.exe i mapperne