Ændre robot position i X, Y eller Z

Sådan ændre du en robot position f.eks. 0.2 mm. i X retningen